REACH

 

REACH (regulacja Unii Europejskiej w zakresie Rejestracji, Ewaluacji, Autoryzacji oraz Ograniczenia Chemikaliów) nakłada na producentów oraz importerów wymóg rejestracji oraz zgłoszenia nie tylko nowych substancji chemicznych, ale również dziesiątki tysięcy istniejących substancji chemicznych.

W celu rejestracji istniejących substancji ustalone zostały etapowe terminy do 2018 roku (bazujące na ich chemicznej klasyfikacji oraz rocznym zużyciu).

Toshiba Tec spełnia wszystkie wymogi REACH, a także jest zobowiązana do dostarczenia swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych znajdujących się w produktach Toshiba zgodnie z regulacją REACH.

Bazując na zaangażowaniu w ochronę środowiska jako nadrzędnym celu biznesowym mającym za zadanie dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, a także naturalne, światowe zasoby, Toshiba Tec wspiera cele i założenia REACH, a także zobowiązuje się do przestrzegania oraz spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

REACH image

Pobieranie deklaracji REACH Art. 33