KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Niniejszym informujemy, że w skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) w sprawach dotyczących dematerializacji akcji należy się kontaktować z naszą firmą poprzez poniżej podane dane kontaktowe.

 

TOSHIBA TEC POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie,

ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,

KRS 0000058339   NIP 527-10-28-881   REGON 011178590

Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 500000 PLN

 

Strona internetowa: pl.toshibatec.eu

E-mail: info@toshibatec-ttp.com

UNIEWAŻNIENIE ODCINKÓW ZBIOROWYCH AKCJI

Działając zgodnie z art. 358 §1 i 3 KSH, Zarząd spółki Toshiba Tec Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na mocy uchwały Zarządu z dnia 12 listopada 2020 r. unieważnił następujące odcinki zbiorowe akcji: (i) odcinek zbiorowy akcji obejmujący 50.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 45.000, od 90.001 do 92.500 oraz od 95.502 do 98.001 wystawiony w dniu 20 czerwca 2005 r., (ii) odcinek zbiorowy akcji obejmujący 13.375 akcji imiennych serii B o numerach od 100.001 do 113.375 wystawiony w dniu 20 czerwca 2005 r., (iii) odcinek zbiorowy akcji obejmujący 167.875 akcji imiennych serii C o numerach od 142.501 do 310.375 wystawiony w dniu 20 czerwca 2005 r., (iv) odcinek zbiorowy akcji obejmujący 50.000 akcji imiennych serii A o numerach od 45.001 do 90.000, od 92.501 do 95.501 oraz od 98.002 do 100.000 wystawiony w dniu 20 czerwca 2005 r., (v) odcinek zbiorowy akcji obejmujący 13.375 akcji imiennych serii B o numerach od 115.126 do 128.500 wystawiony w dniu 20 czerwca 2005 r., (vi) odcinek zbiorowy akcji obejmujący 180.375 akcji imiennych serii C o numerach od 310.376 do 490.750 wystawiony w dniu 20 czerwca 2005 r., (vii) odcinek zbiorowy akcji obejmujący 3.250 akcji imiennych serii B o numerach od 113.376 do 115.125 oraz od 128.501 do 130.000 wystawiony w dniu 20 czerwca 2005 r. oraz (viii) odcinek zbiorowy akcji obejmujący 21.750 akcji imiennych serii C o numerach od 130.001 do 142.500 oraz od 490.751 do 500.000 wystawiony w dniu 20 czerwca 2005 r.