Zwrot pustych kartridży po zużytym tonerze

Wspólnie chrońmy nasze środowisko

Nasza ekologiczna odpowiedzialność za tworzone i sprzedawane produkty obejmuje również odbieranie pustych kartridży po zużytym tonerze. Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje jak mogą Państwo odesłać nam kartridże.

Procedura odbioru

Kartridże po zużytych opakowaniach możecie Państwo odesłać dowolnie wybraną przez siebie firmą kurierską do naszego punktu zbiórki pod adres:

TOSHIBA TEC POLAND S.A./Magazyn
ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa

 

Zwracamy uwagę, że tonery z zagranicy jak i tonery innych producentów nie będą akceptowane. 
W przypadku stwierdzenia odpadów innych niż produkty Toshiba, przesyłka w całości będzie odsyłana do nadawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pełny dokument KPO (Karta Przekazania Odpadu) nie jest wymagany – jeśli generujecie Państwo poniżej 100 kg odpadów rocznie – jednakże, aby punkt zbiórki nie odrzucił przesyłki, prosimy o naklejanie uproszczonego KPO /KPO2023/ (dane podmiotu i waga w kg) wraz z pieczątką firmową w widocznym miejscu na wierzchu opakowania.

 Zgłoszenia możecie Państwo również dokonać poprzez portal BDO (bazę danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/).

 Kartę KPO załączoną do przesyłki prosimy umieszczać w widocznym miejscu na zewnątrz paczki.

Dane do KPO:

  • NR REJESTROWY BDO TOSHIBA TEC POLAND – 000004491
  • MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI TTP - Nr MPD: 0001/000004491
  • KOD ODPADU –16 02 16

Alternatywnie zużyte opakowania po tonerach zawsze mogą Państwo utylizować we własnym zakresie na podstawie swoich wewnętrznych procedur.

 

Dodatkowe dane kontaktowe

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących odbioru i utylizacji kartridży po tonerach prosimy o przesłanie swojego zapytania na adres e-mail:

recykling@toshibatec-ttp.com

lub telefonicznie:

tel.: +48 22 5360600,
faks: +48 22 8317379