Usługi Zarządzania Dokumentami (MDS)

GŁÓWNY CEL TO OSZCZĘDNOŚCI

Potencjalne oszczędności często nie są łatwo zauważane. W miejscach pracy zawsze są dokumenty - nie jest to zaskoczeniem. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę z dokładnych kosztów druku w firmie. Zazwyczaj są one dużo większe niż się oczekuje.

Zazwyczaj ukryte koszty są w obszarach administracji, tworzenia i przetwarzania dokumentów czy działach wsparcia. Duże koszty to także obszary zużycia energii. Przeważnie skłądają się na aż 60% całkowitych kosztów dukowania.

Bylibyśmy zadowoleni, gdybyś mógł zgłębić tajniki kosztów  i osiągnął pełną przejrzystość w procesie tworzenia i przetwarzania dokumentów oraz ich ich drukowania. Optymalizacja przepływów prac to wykorzystanie potencjału możliwych oszczędności.

SavingsInFocus

ZROZUMIENIE I JASNOŚĆ INFORMACJI

new MDS graphic

Toshiba jako niezależny dostawca rozwiązań oferuje szeroką wieloaspektową analizę środowiska Klienta. Klient otrzymuje jasny obraz swojego środowiska, uwzględniający bezpośrednie i pośrednie koszty druku w firmie.

W oparciu o nasze doświadczenie i zebraną w środowisku Klienta wiedzę, tworzymy rekomendacje, które zobrazowują wszystkie proponowane zmiany do wprowadzenia w badanym obszarze. Efektem tych działań mają być skuteczne i trwałe wyniki optymalizacji. 
Nasze działania to kolejno:

 • Analizy biznesowe
 • Tworzenie modelu biznesowego i rekomendacje zmian
 • Wdrażanie zmian w obszarze uzgodnionym z Klientem
 • Zarządzanie nowym środowiskiem

 Powyższe działania wykonujemy w oparciu o nasze rozwiązania i usługi, między innymi:

 • Produkty
 • Rozwiązania
 • Finansowanie


Im więcej obszarów biznesowych jest branych pod uwagę przy prowadzeniu analiz biznesowych, tym bardziej pełny obraz środowiska Klienta jesteśmy w stanie uzyskać. Im pewniejszy obraz mamy, tym większy "efekt Toshiba" - czyli redukcję kosztów tworzenia, przetwarzani i drukowania dokumentów jesteśmy w stanie zaoferować.

TRZY PROSTE KROKI DO SUKCESU

A I M

Nawet dynamiczne procesy mogą być kontrolowane. Aby umożliwoć Ci korzystanie z "efektu Toshiba" w łatwy i szybki sposób, opracowaliśmy trzystopniową metodę, którą nazywamy AIM. Opisuje ona nasze procesy obsługi w zakresie zadań i właściwego ich następstwa.

Korzystając z metodologii  AIM cele naszych działań są cały czas widoczne. W rezultacie otrzymujemy zmniejszenie kosztów drukowania, zoptymalizowane procesy przepływów prac oraz uzyskujemy wzrost prouktywności.

Analizy, porównania, optymalizacja

Nasza praca zaczyna się od analizy istniejącego środowiska Klienta, jego wszystkich procesów, aplikacji i rozwiązań aż po istniejące urządzenia drukujące. Nasze działania obejmują zarówno skanowanie podsieci dla urządzeń drukujących, analizy pływów jak i wywiad z pracownikami poszczególnych działów. W ten sposób budujemy dokładny obraz aktualnego środowiska Klienta, modelujemy jego procesy biznesowe oraz preferencje.


Na podstawie uzyskanych danych i stworzonego modelu biznesowego budujemy rekomendacje, które pozwalają nam na zaoferowanie rozwiązań, urządzeń a także usług optymalnie dostosowanych do specyficznych potrzeb analizowanego środowiska. Celem naszym jest stworzenie możliwości oferujących bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów sprzętowo programowych a także zaoferowanie bardziej złożonych rozwiązań pozwalających na dalej idące optymalizacje wydajnościowe i kosztowe a także poszerzenie wykorzystywanej funkcjonalności.

Zamówienie, instalacja i konfiguracja

Wszystkie procesy dotyczące zmian, rozbudowy czy też tworzenia nowego środowiska drukowania i zarządzania dokumentami są tak przygotowywane, by w jak najmniejszym stopniu zakłócić codzienną pracę w firmie. Wszystko odbywa się zgodnie z wymaganiami specyfiki prowadzenia biznesu Klienta ustalonymi na samym początku naszych działań. Jesteśmy przygotowani na prowadzenie biznesu wraz z elastyczną reakcją na wszelkie zmiany, które narzuca na nas wszystkich szybko ewoluujący rynek i jego wymagania. 

W razie potrzeby nasi pracownicy i specjaliści w ramach oferowanych usług mogą zostać specjalnie przeszkoleni pod specyficzne wymagania Klienta, by w zależności od potrzeb móc pracować na miejscu w firmie Klienta. Szeroki wachlarz usług oraz rozwiązań typu "outsourcing" pozwalają na skracanie procesów komunikacji i efektywne działanie na dzisiejszym rynku.

Kontrola, raportowanie i planowanie

W ścisłej współpracy z Klientem monitorujemy jego środowiska drukowania a także zainstalowane aplikacje i rozwiązania. Drukarki, urządzenia wielofunkcyjne czy też urządzenia specjalizowane - w przejrzysty sposób analizujemy zużycie  materiałów eksploatacyjnych czy też inne potrzeby wynikłe z ich użytkowania. Nadzorujemy zamówienia, konserwacje, naprawy i oczywiście wszystkich funkcje składników programowych.

Nasze urządzenia oraz rozwiązania pozwalają na cykliczne wykonywanie szeregu raportów, które w prosty sposób prezentują różne zagadnienia kosztowe czy też serwisowe. Na ich podstawie można wdrażać dalsze kroki mające na celu uzyskanie jeszcze wyższej optymalizacji zarówno kosztowej jak i funkcjonalnej.

EKSPERCI PRZY PRACY

Pełny sukces, zysk i oszczędności 

Narzędzia i metodologia Toshiba Managed Document Services to kompleksowa kontrola kosztów w firmie. Nasze podejście systematycznie zmniejsza koszty drukowania, poprawia obieg dokumentów, zwiększa efektywność zakupów i zmniejsza koszty energii. Odczuwalne zmiany i oszczędności są możliwe do uzyskania już po kilku pierwszych tygodniach lub miesiącach.

Nasi eksperci pracują z istniejącą infrastrukturą Klienta, modernizując jej konfigurację czy też urządzenia, które stają się przestarzałe lub wygasają umowy leasingowe. Ponieważ ciągłości działania jest priorytetem, ewentualne zmiany i modyfikacje są ograniczone do absolutnego minimum.

Podsumowując: Ty, Twoja firma i Twoi pracownicy zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie - całkowicie koncentrując się na podstawowej działalności firmy.

Korzyści z efektu Toshiba

Obniż koszty drukowania i jednocześnie zoptymalizuj wszystkie procesy związane z zarządzaniem dokumentami i ich przetwarzaniem.


Możemy zaoferować:

 • oszczędności
 • niezawodne zarządzanie
 • zwiększenie wydajności
 • uzyskanie wymaganych poziomów bezpieczeństwa i poufności
 • możliwość skupienia się na podstawowej działalności biznesowej bez tracenia czasu na zarządzanie sprawami technicznymi

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE

Co sprawia, że nasze usługi zarządzania dokumentami (Managed Document Services) są tak unikalne?.

Analizujemy i optymalizujemy całe środowisko Klienta - a więc nie tylko drukarki, ale także, urządzenia wielofunkcyjne oraz, co jest unikalne - drukarki kodów kreskowych. Zwracamy uwagę na aplikacje i rozwiązania, a w efekcie na ich pełną gamę funkcjonalności w środowisku biurowym wynikłą z połączenia rozwiązań i sprzętu. Dodatkowo zwracamy uwagę całościowy wpływ rozwiązań na środowisko.

Rozważając wszystkie te aspekty, jesteśmy w stanie zaoferować każdemu Klientowi możliwie najlepszy sposób na optymalizację kosztów drukowania bez utraty jakości i wydajności.

PuttingItAllTogether

CZY JESTEŚ GOTOWY NA OSZCZĘDNOŚCI?

Uzyskaj szczegółową analizę potencjalnych oszczędności.
Nasi eksperci pomogą Ci znaleźć zindywidualizowane trzy kroki do sukcesu.