DOBROWOLNE POROZUMIENIE

DOBROWOLNE POROZUMIENIE BRANŻY W ZAKRESIE SPRZĘTU DO OBRAZOWANIA

Toshiba podpisała "Dobrowolne porozumienie branży w zakresie sprzętu do obrazowania". Celem Dobrowolnego Porozumienia jest współudział w realizacji Planu Efektywności Energetycznej Unii Europejskiej. Dobrowolne Porozumienie umożliwia klientom podjęcie wyważonych decyzji zakupowych dzięki dostarczeniu dokładnych informacji na temat wpływu produktów na środowisko naturalne.

Globe VoluntaryAgreement

DOSTARCZANE INFORMACJE

Wydajność tonera


Poniżej znajdują się informacje na temat wydajności tonera dla wszystkich naszych produktów. Możesz wygenerować dwa różne pliki, z których jeden przedstawia wydajność tonerów dla poszczególnych modeli natomiast w drugim znajdują się posortowane tonery.

Wydajność tonera dla poszczególnych modeli
Wydajność poszczególnych tonerów

Informacje na temat cech środowiskowych produktów

Karta Danych Środowiskowych nazwana również "TED - Eko Deklaracja (Standard ECMA370) dla naszych produktów może być pobrana dla każdego indywidualnego modelu w sekcji produktów lub w obszarze pobierania plików dokumentów.  
Karty te zawierają obszerne informacje na temat cech ekologicznych naszych produktów.

Polityka zarządzania zużytymi pojemnikami na toner


Ogólnie, tego typu odpady, są traktowane zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju. W niektórych krajach europejskich, Toshiba lub jej partnerzy zbudowali specjalnie dedykowane programy typu take-back w związku z czym rekomendujemy w pierwszej kolejności kontakt z partnerem Toshiba, od którego został zakupiony toner.

Możesz również zwrócić się z zapytaniem o wsparcie oraz poradę do władz lokalnych lub adekwatnych dostawców usług serwisowych (na przykład. firmy recyclingowe) na temat właściwych dla danego kraju oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego sposobów na usuwanie zużytych pojemników na toner.INFORMACJE NA TEMAT EFEKTYWNOŚCI ZASOBÓW

Zużycie energii elektrycznej

Ilość zużytej przez urządzenie energii elektrycznej zależy od samego urządzenia jak i od sposobu w jaki je używamy.   
Nasze urządzenia są zaprojektowane tak aby oszczędzać energię elektryczną - przełączają się w tryb "Gotowa do pracy" po wykonaniu ostatniego zadania. Z tego trybu możesz zrealizować wydruk w każdej chwili, jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba. Jeśli nie masz potrzeby dalej drukować, po upływie określonego czasu, urządzenie przełączy się w tryb "Oszczędność energii". Dzięki zarządzaniu tym aspektem nasze urządzenia zużywają mniej energii (watt). Jeśli zaistnieje potrzeba wydruku na urządzeniu, czas powrotu z trybu "Oszczędność energii" jest trochę dłuższy niż z trybu "Gotowa do pracy". W celu maksymalnej oszczędności energii rekomendujemy zastosowanie wartości domyślnych dla zarządzania energią.

Papier makulaturowy

Nowoczesny papier z odzysku spełnia najwyższe wymogi dla różnych procesów drukowania - jest to zagwarantowane przez odpowiednie normy. Urządzenia do obrazowania asygnowane VA mogą pracować z zastosowaniem papieru makulaturowego zgodnego z normą EN 12281:2002 lub z innym o podobnej jakości. Dodatkowo, urządzenia dają możliwość wydruku na papierze cieńszym niż 64g/m2 - cieńszy papier to jednocześnie mniejsze zużycie surowców a także oszczędność zasobów naturalnych.

Korzyści papieru makulaturowego

  • Papier makulaturowy promuje ideę gospodarki z odzysku przyczyniając się w ten sposób do ochrony zasobów naturalnych.
  • Zastosowanie makulatury do wyprodukowania papieru z odzysku znacznie zmniejsza ilość zużytej energii elektrycznej oraz wody w porównaniu z zasobami potrzebnymi do wyprodukowania papieru standardowego. W dodatku, zachowujemy w ten sposób zasoby leśne - istotny element różnorodności biologicznej. Istniejące środowisko naturalne może być chronione w prosty i efektywny sposób.
  • Jeśli chodzi o kwestię archiwizacji papier makulaturowy spełnia wszystkie wymagania dotyczące długotrwałego przechowywania.
  • Stosowanie papieru makulaturowego jest widocznym i wiarygodnym znakiem ekologicznego oraz gospodarnego postępowania.

Wydruk w dupleksie (jeśli jest możliwy)

Wydruk w dupleksie pozwala na zadruk obydwu stron papieru, pomaga zmniejszyć zużycie cennych zasobów dzięki zmniejszeniu zużycia papieru.
Zalecamy włączenie tej funkcji podczas drukowania.

Więcej informacji i szczegółów na temat dobrowolnej umowy dotyczącej urządzeń do przetwarzania obrazu można znaleźć na stronie internetowej EuroVAprint. 

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW NA TEMAT ZASOBÓW I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Aby uzyskać podsumowanie naszej zgodności z Europejską Dobrowolną Umową w 24 językach, pobierz ten dokument.