BLUE ANGEL

O BLUE ANGEL

L EF blau cmyk eng uz205

Niemiecki certyfikat Blue Angel ("Blauer Engel") został wprowadzony więcej niż 30 lat temu i jest jedną z najbardziej rozpoznawanych norm ekologicznych na świecie. Normy te wyznaczają standardy produktów oraz usług ekologicznych wskazanych przez niezależne jury zgodnie z określonymi kryteriami.

Certyfikat jest przyznawany firmom, jako nagroda za zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, a także pozwala producentom w łatwy sposób potwierdzić, że ich działania są w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Dla klientów Blue Angel jest praktycznym przewodnikiem pomagającycm w selekcji oraz procesie podejmowania decyzji.

Toshiba i Blue Angel

Rozwiązania wydruku Toshiba podlegają wytycznym zgodnie z normą RAL-UZ 171 (Podstawowe Kryteria dla przyznawania Nagrody Etykiety Środowiskowej, Wyposażanie Biura z Funkcją Drukowania (Drukarki, Kopiarki, Urządzenia Wielofunkcyjne)). Poniższe wytyczne definiują odpowiednie wymagania, które Toshiba uwzględnia przy projektowaniu nowych produktów. Podstawowe wymagania dotyczące wytycznych są następujące:

 • Długowieczność systemów
 • Niska emisja hałasu
 • Niska emisja substancji chemicznych
 • Niska emisja cząsteczek ultrafioletowych
 • Niskie zużycie energii elektrycznej
 • Drukowanie dwustronne
 • Możliwość użycia papieru recyclingowego (zgodnie z normą EN 12281)
 • Projekt przyjazny recyclingowi oraz zastosowanie materiałów przyjaznych recyclingowi
 • Marketing elementów plastikowych
 • Brak zastosowania substancji szkodliwych w tonerze

Korzyści dla środowiska oraz dla zdrowia

 • Oszczęność zasobów naturalnych
 • Minimalizacja wpływu zanieczyszczeń na jakość powietrza
 • Niska konsumpcja energii elektrycznej w trybach oszczędności w celu zwiększenia ochrony klimatu
 • Niska emisja hałasu brak wpływu na koncentrację użytkowników
 • Możliwości wykorzystania papierów makulaturowych i z odzysku
 • Moduł dupleksu dla drukowania dwustronnego oraz systemów wysokonakładowych

Lista produktów spełniających te kryteria znajduje się w obszarze pobierania dokumentów lub na stronie internetowej Blue Angel.