Zrównoważony Rozwój

ZOBOWIĄZANIA DLA LUDZKOŚCI. ZOBOWIĄZANIA DLA PRZYSZŁOŚCI.

KONCEPCJA T-COMPASS

Grupa Toshiba opracowała koncepcję T-kompas, w którym możemy wyobrazić sobie cztery obszary naszego wkładu w ludzkość, ekologię i przyszłość. W ten sposób możemy uzyskać jaśniejszy obraz wpływu na środowisko - to nie tylko nasze produkty, ale także inne obszary naszej działalności, takie jak łańcuchy dostaw lub produkcji. 

Dowiedz się więcej o koncepcji T-COMPASS

 

 

CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Grupa Toshiba Tec zawsze prowadzi swoją działalność zgodnie ze statusem i wymaganiami obywatela korporacyjnego Ziemi. A jako obywatel korporacyjny Ziemi jesteśmy gotowi do spełniania roli przedsiębiorstwa aktywnie działającego ku polepszeniu środowiska naturalnego.

Więcej o  społecznej odpowiedzialności biznesu oferowanej przez grupę Toshiba (CSR)

Zgodność

Toshiba jest zobowiązana do tworzenia bardziej ekologicznej przyszłości. Dlatego też jest rzeczą oczywistą, że działamy zgodne z zasadami i przepisami, które wskazują na ochronę środowiska oraz tworzymy nasze produkty przyjazne temu środowisku.


Zgodność

SCHEMAT TOSHIBA CARBON ZERO

 

W grupie Toshiba jesteśmy zobowiązani do ochrony środowiska. Jednym z mechanizmów jest opracowany wspólnie z ekspertami firmy CO2balance program Carbon Zero. Jest to narzędzie, w którym równoważymy emisję dwutlenku węgla ze swoich urządzeń Toshiba.

Odwiedź naszą stronę Carbon Zero, aby dowiedzieć się więcej.

Carbon Zero Tree