ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

WIZJA ŚRODOWISKOWA

TTEC Vision

Jako część Grupy Toshiba, naszym celem jest uzyskanie pozycji jednej z największych na świecie firm ekologicznych, Zadajemy sobie pytania, jak ludzkość powinna żyć w przyszłości i jaką rolę nasza organizacja powinna odgrywać zarówno dla społeczeństwie jak i dla samej Ziemi.

Szukając rozwiązań dla róznych problemów środowiskowych, takich jak przykładowo zmiany klimatyczne, Grupa Toshiba stworzyła korporacyjną wizję o nazwie Environmental Vision 2050 - która przewiduje, styl życia w dostatku i harmonii z Ziemią jako idealną sytuację ludzkości w 2050 roku.Staramy się przyczyniać do rozwoju społeczeństwa z pełnią pasji i determinacji, tak by utworzyć nową wartość poprzez rewolucyjne innowacje.

W całym cyklu życia produktów od ich produkcji, poprzez recyklingu aż ponownego użycia, Grupa Toshiba stara się realizować powyższą wizję. Grupa Toshiba również dąży do harmonii z Ziemią przez pracę na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych, stosując procedury efektywnego i właściwego zarządzania chemikaliami w celu ciągłego zmniejszenia ich wpływu na środowisko.

ZOBOWIĄZANIA DLA LUDZKOŚCI. ZOBOWIĄZANIA DLA PRZYSZŁOŚCI.

KONCEPCJA T-COMPASS

Grupa Toshiba opracowała koncepcję T-kompas, w którym możemy wyobrazić sobie cztery obszary naszego wkładu w ludzkość, ekologię i przyszłość. W ten sposób możemy uzyskać jaśniejszy obraz wpływu na środowisko - to nie tylko nasze produkty, ale także inne obszary naszej działalności, takie jak łańcuchy dostaw lub produkcji. 

Dowiedz się więcej o koncepcji T-COMPASS

 

 

CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Grupa Toshiba Tec zawsze prowadzi swoją działalność zgodnie ze statusem i wymaganiami obywatela korporacyjnego Ziemi. A jako obywatel korporacyjny Ziemi jesteśmy gotowi do spełniania roli przedsiębiorstwa aktywnie działającego ku polepszeniu środowiska naturalnego.

Więcej o  społecznej odpowiedzialności biznesu oferowanej przez grupę Toshiba (CSR)

Zgodność

Toshiba jest zobowiązana do tworzenia bardziej ekologicznej przyszłości. Dlatego też jest rzeczą oczywistą, że działamy zgodne z zasadami i przepisami, które wskazują na ochronę środowiska oraz tworzymy nasze produkty przyjazne temu środowisku.


Zgodność

SCHEMAT TOSHIBA CARBON ZERO

 

W grupie Toshiba jesteśmy zobowiązani do ochrony środowiska. Jednym z mechanizmów jest opracowany wspólnie z ekspertami firmy CO2balance program Carbon Zero. Jest to narzędzie, w którym równoważymy emisję dwutlenku węgla ze swoich urządzeń Toshiba.

Odwiedź naszą stronę Carbon Zero, aby dowiedzieć się więcej.

PONIEWAŻ DBAMY

Pobierz naszą broszurę środowiskową oraz inne ulotki, aby dowiedzieć się więcej o naszych wysiłkach na rzecz stworzenia bardziej ekologicznej przyszłości.