ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Grupa Toshiba Tec zawsze prowadzi swoją działalność w taki sposób, by godnie reprezentować korporację jako aktywnego obywatela Ziemi. Z pasją i determinacją staramy się przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, poprzez tworzenie nowych wartości i rewolucyjnych technologii.

W celu zbudowania zrównoważonego społeczeństwa, pracujemy nad planem ochrony środowiska poprzez nadanie priorytetowego znaczenia działaniom ukierunkowanym ku ochronie światowych zasobów naturalnych, w każdym procesie biznesowym oraz podczas tworzenia produktów. Jesteśmy również zobowiązani do produkcji, rozwoju oraz dostarczania produktów proekologicznych i zmniejszenia wpływu na środowisko na każdym etapie naszej działalności.

POBIERZ RAPORT CSR

Pełny raport CSR dla grupy Toshiba Tec

DZIAŁANIA CSR W EUROPIE

Akcja sadzenia drzew

Wzięliśmy udział w projekcie posadzenia 1,5 mln drzew, zainicjowanym przez Grupę Toshiba. Celem tego projektu jest posadzenie 1,5 miliona nowych sadzonek drzew na całym świecie do roku 2025, w którym przypada 150-lecie naszej firmy.

Od kwietnia 2011 roku do października 2013 roku zorganizowaliśmy sześć dni sadzenia drzew i obsadziliśmy 12000 drzew tylko w samych Niemczech. Około 40 uczestników - stażystów, pracowników i kadry zarządzającej wzięło udział w każdym wydarzeniu i aktywnie przyczyniło się do ochrony lasów.

TreePlanting

Światowa Akcja Środowiskowa

GEAD logo grey blue

Czym jest dzień Świtowej Akcji Środowiskowej (Global Environmental Action Day)?

Grupa Toshiba uruchomiła inicjatywę mającą na celu zwiększenie świadomości swoich pracowników na problemy środowiska, dając im możliwość aktywnego udziału w różnych projektach proekologicznych. Każdego roku w dniu 5 czerwca (Światowy Dzień Środowiska ONZ) Grupa Toshiba świętuje Dzień Światowej Akcji Środowiskowej (Global Environmental Action Day - GEAD) i prezentuje najlepsze działania firm Toshiba na całym świecie.

 

Europejskie wydarzenia

2014
Europejskie Centrala Toshiba Tec zorganizowane kolekcję e-odpadów dla pracowników w której wspierała każdy kilogram odpadów równowartością 1 euro. Zebrane pieniądze posłużyły na odnowienie odwiertów i instalacji poboru wody w Ugandzie. W sumie 12 odwiertów zostanie przywrócone do użytku, dając setkom ludzi dostęp do czystej wody pitnej.

2015
Pracownicy w europejskiej Centrali oraz wszystkich przedstawicielstw producenta w poszczególnych krajach Europy zostali poinformowani o szczegółach planu T-kompas, w którymi Toshiba wizualizuje wpływu na środowisko ludzi i idziałalności w ich gospodarstwach domowych. Działania prowadzą do zwiększenia świadomości na temat e-odpadów oraz substancji szkodliwych, takich jak farby lub chemikalia stosowane w domach, a także do poprawnej ichsegregacji i procedur poprawnej utylizacji.