Informacja o polityce prywatności

Informacja o polityce prywatności

Nasza firma szanuje prywatność wszystkich osób, które odwiedzają lub rejestrują się na witrynie internetowej https://pl.toshibatec.eu/ (dalej „Witryna”) i podejmuje określone zobowiązania w celu zapewnienia im bezpieczeństwa w sieci.  Ponadto szanujemy również prywatność wszystkich osób, które korzystają z naszych produktów i usług dostępnych za pośrednictwem Witryny lub które wykorzystują produkty usługi oferowane przez Toshiba Tec Poland S.A. (zarówno za pośrednictwem Witryny, jak i nie) (nasze „Usługi”), bądź których dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszą firmę w ramach świadczenia Usług na rzecz osób trzecich, a także osób, które składają wnioski dotyczące zatrudnienia w Toshiba Tec Poland S.A.

1. PRZEDMIOT POLITYKI

Niniejsza informacja o polityce prywatności („Informacja o polityce prywatności”) zawiera objaśnienia dotyczące naszej strategii realizowanej w odniesieniu do wszelkiego rodzaju danych osobowych, jakie możemy pozyskiwać na Państwa temat od jakichkolwiek osób trzecich, a także celów przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto niniejsza Informacja o polityce prywatności określa również Państwa prawa dotyczące przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

2. KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY?

Witryna i nasze Usługi są prowadzone przez Toshiba Tec Poland S.A., („my”, „nasze” lub „naszych” itd.). Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

3. W JAKI SPOSÓB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZĄ FIRMĄ?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o polityce prywatności lub w celu wykonania Państwa praw określonych w tej Informacji o polityce prywatności, należy skontaktować się z naszą firmą w jeden z następujących sposobów:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@toshibatec-ttp.com;
 lub
 • telefonicznie na numer: +48 22 53 60 658

Informujemy, że w polskiej jednostce firmy Toshiba Tec Poland S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, którego dane kontaktowe są następujące:

Data Protection Officer
Elżbieta Bolimowska
ul. Mineralna 15A
02-274 Warszawa
Tel. + 48 22 53 60 658,
e-mail: elzbieta.bolimowska@toshibatec-ttp.com

4. JAKIE DANE OSOBOWE POZYSKUJEMY I W JAKICH CELACH JE WYKORZYSTUJEMY?

Nasze najważniejsze cele dotyczące pozyskiwania Państwa danych osobowych mogą być następujące: (i) sprawdzenie Państwa tożsamości; (ii) usprawnienie świadczenia naszych Usług; (iii) doskonalenie, zapewnienie rozwoju i wprowadzanie na rynek nowych Usług; (iv) obsługa wniosków przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Witryny lub w odniesieniu do naszych Usług; (v) prowadzenie postępowań wyjaśniających lub dotyczących sporów; (vi) zapewnienie zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami, wyrokami sądowymi, innymi decyzjami podejmowanymi przez uprawnione władze sądowe lub organy nadzoru; (vii) wykonanie zawartych z Państwem umów; (viii) zapewnienie ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa stron trzecich, w tym naszych klientów lub subskrybentów oraz użytkowników Witryny bądź Usług; (ix) świadczenie wsparcia w zakresie naszych Usług; (x) prowadzenie rekrutacji; i (xi) inne cele dozwolone obowiązującymi przepisami.

Aby osiągnąć te cele, możemy prowadzić przetwarzanie następujących danych osobowych:

W przypadku osób odwiedzających Witrynę:

 • Imię i nazwisko oraz nazwa stanowiska.
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail.
 • Dane o charakterze demograficznym, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania.
 • Inne informacje dotyczące świadczenia Usług.

W przypadku klientów indywidualnych lub subskrybentów korzystających z naszych Usług lub potencjalnych klientów indywidualnych lub subskrybentów:

 • Imię i nazwisko oraz nazwa stanowiska.
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail.
 • Informacje dotyczące płatności.
 • Inne informacje dotyczące świadczenia Usług.
 • Informacje przekazywane przez Państwa naszej firmie w ramach świadczonych dla Państwa usług zależą od rodzaju umowy zawartej przez Państwa z Toshiba Tec Poland S.A. 
 • Ważne informacje wymagane postanowieniami przepisów określających zasadę „Znaj swojego klienta” i/lub dotyczących zwalczania „prania brudnych pieniędzy”.  Mogą one obejmować informacje stanowiące dowód pochodzenia funduszy, przekazywane na początku lub w okresie utrzymywania relacji z klientami, których przekazania możemy wymagać i/lub które uzyskujemy od stron trzecich. Źródła informacji wykorzystywanych w zakresie tej weryfikacji mogą obejmować dokumentację, której przedstawienia wymagamy od potencjalnego klienta, którą uzyskujemy ze źródeł internetowych lub na oba te sposoby.

Toshiba Tec Poland S.A. współpracuje z klientami korporacyjnymi (czyli klientami typu firma – w sektorze B2B) - klienci tego rodzaju nie są więc osobami, których dotyczą dane.  Niemniej jednak w ramach tego rodzaju współpracy mogą być nam przekazywane dane osobowe dotyczące innych osób (np. dane osobowe dotyczące bez żadnych ograniczeń pracowników lub subskrybentów klientów bądź potencjalnych klientów firmy.)

W przypadku osób fizycznych, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszą firmę w ramach świadczenia Usług dla innych osób (w tym klientów indywidualnych i firmowych) nasza firma będzie przetwarzać różne rodzaje danych osobowych w zależności od świadczonych Usług.

Poniżej zamieszczona została lista określająca poszczególne rodzaje danych osobowych przetwarzanych w ramach naszej działalności gospodarczej. 

Dla przykładu, kiedy świadczymy usługi wsparcia technicznego na rzecz klienta firmowego współpracującego z subskrybentem, możemy pozyskiwać, a następnie przetwarzać dane osobowe dotyczące tego subskrybenta, obejmujące między innymi, ale nie wyłącznie, imię i nazwisko subskrybenta oraz jego dane kontaktowe. 

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące pracowników klientów firmowych, którzy korzystają z produktu Toshiba Tec Poland S.A. w ramach pracy wykonywanej na rzecz naszego klienta firmowego. 

W przypadku potencjalnych kandydatów do zatrudnienia w firmie Toshiba Tec Poland S.A.:

 • Imię i nazwisko oraz nazwa stanowiska.
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail.
 • Życiorys, wykształcenie, historia zatrudnienia i podobnego rodzaju dane oraz informacje, które mogą Państwo przekazywać naszej firmie.
 • Inne informacje dotyczące potencjalnego zatrudnienia w Toshiba Tec Poland S.A.

W szczególności, możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 Świadczenie Usług. 
    Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Obsługa Klienta. 
    Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Informacje zwrotne dotyczące naszych Usług. 
    Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Zarządzanie działalnością biznesową i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. 
    Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Rekrutacja. 
    Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

 Opinie i analizy klienta. 
    Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Komunikacja marketingowa. 
    Nasza firma może prowadzić wymienione poniżej działania marketingowe, w ramach których wykorzystywane są Państwa dane osobowe:

Nasza firma może prowadzić wymienione poniżej działania marketingowe, w ramach których wykorzystywane są Państwa dane osobowe:

Marketing pocztowy.
   Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

Marketing e-mail.
   Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

Spersonalizowane reklamy internetowe.
   Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

Remarketing w mediach społecznościowych.
   Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

Badania opinii w mediach społecznościowych.
   Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

Zostaną Państwo poinformowani jeśli dane będą przetwarzane we wszelkich innych celach, które nie zostały wymienione powyżej, jak również o wszelkich modyfikacjach dotyczących celów wymienionych w niniejszej sekcji.

5. W JAKI SPOSÓB UZYSKUJEMY PAŃSTWA ZGODĘ?

Jeśli wykorzystanie przez naszą firmę Państwa danych osobowych wymaga uzyskania Państwa zgody, wówczas mogą Państwo udzielić nam tej zgody:

 • w chwili, kiedy pozyskujemy Państwa dane osobowe zgodnie z przedstawionymi zaleceniami;
 lub
 • przekazując nam odpowiednie informacje pocztą e-mail, drogą pocztową lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

6. WYKORZYSTANIE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ PLIKÓW COOKIE I TECHNOLOGII PODOBNEGO RODZAJU

Nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie, piksele, ramki sieciowe, rejestry logów oraz inne technologie, o których powinni Państwo być poinformowani. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, które wykorzystujemy, a także sposobów zarządzania i usuwania plików cookie.

Niniejsza polityka stosowania plików cookie („Polityka Cookie”) ma na celu poinformowanie Państwa o tym, w jaki sposób korzystamy z „plików cookie” i podobnych technologii na naszej stronie internetowej https://pl.toshibatec.eu/ oraz udzielenie Państwa wsparcia w podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z naszej strony internetowej. Prosimy zapoznać się ze zrozumieniem z niniejszą Polityką Cookie.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie i podobne technologie to bardzo małe dokumenty tekstowe lub fragmenty kodu, które często zawierają anonimowy unikalny identyfikator. Podczas odwiedzania strony internetowej lub korzystania z aplikacji mobilnej nasz serwer prosi Państwa komputer lub urządzenie mobilne o zgodę na przechowywanie tego pliku na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym i uzyskiwanie z niego dostępu do informacji. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technologii mogą obejmować datę i godzinę odwiedzin oraz sposób korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Pliki cookie są używane przez nas jako część naszej strony internetowej i są również używane przez niektórych z naszych partnerów zewnętrznych. Na potrzeby pozostałych sekcji niniejszej Polityki Cookie będziemy odnosić się do wszystkich technologii wykorzystujących powyższe funkcje jako „pliki cookie”.

Zgoda na korzystanie przez nas z plików cookie

Korzystając ze Strony Internetowej potwierdzają Państwo, że możemy przechowywać i uzyskiwać dostęp do niezbędnych plików cookie na Państwa komputerze lub innym urządzeniu. Niezbędne pliki cookie to taki pliki cookie, które są konieczne dla działania naszej Strony Internetowej.

Ponadto, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, możemy również przechowywać i uzyskiwać dostęp do określonych plików cookie, które nie są niezbędnymi plikami cookie, które znajdują się na Państwa komputerze lub innym urządzeniu. Te pliki cookie nie są niezbędne do działania naszej Strony Internetowej, ale pozwalają nam zapewnić dodatkową funkcjonalność naszej Strony Internetowej lub zebrać dodatkowe informacje na temat korzystania z niej.

Jeśli chcą Państwo zablokować lub usunąć pliki cookie, lub wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie, które nie są kluczowymi plikami cookie, poniżej znajdą Państwo informacje, jak to zrobić.

Co robimy z plikami cookie?

Pliki cookie sesji

Używamy plików cookie, aby umożliwić Stronie Internetowej jednoznaczną identyfikację Państwa sesji przeglądania naszej Strony Internetowej, co pozwala nam koordynować te informacje z danymi z naszego serwera Strony Internetowej.

Pliki analitycznych cookies
Korzystamy z analitycznych plików cookies. Pliki te, wraz z innymi informacjami, pozwalają nam obliczyć łączną liczbę osób korzystających ze Strony Internetowej ora to, które funkcje naszej Strony Internetowej są najbardziej popularne. Używamy tych informacji do ulepszania Strony Internetowej.

Z jakich plików cookie korzystamy na naszej stronie internetowej?

Poniższa tabela zawiera więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie używanych w naszej Stronie Internetowej oraz celów, dla których są one używane:

TABELKA

Rodzaj plików cookie:KluczoweCelOkres wykorzystania
Google Analytics _utma _utmb _utmc _utmz Nie Takie pliki cookie umożliwiają nam przechowywanie informacji, takich jak czas, w którym odwiedzają Państwo naszą Stronę Internetową, niezależnie od tego, czy odwiedzili ją Państwo wcześniej, czy też informacji o tym, jaką stronę odwiedzili Państwo przed odwiedzeniem naszej Strony. Więcej informacji o Google Analytics znajduje się pod adresem: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html Czas przechowywania pliku cookie Google Analytics na Państwa komputerze lub urządzeniu zależy od rodzaju pliku i celu, w jakim jest wykorzystywany. Niektóre pliki cookie Google Analytics wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy inne mogą być przechowywane nawet przez dwa lata. Mogą Państwo usunąć pliki cookie Google Analytics i inne pliki cookie w dowolnym momencie, usuwając pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.
Google AdWords i usługi reklamowe pomoc Nie Pliki cookie śledzenia reklam Google umożliwiają Google i Toshiba zrozumienie, czy zakończyli Państwo określone działania na stronie po obejrzeniu lub kliknięciu na jedną z naszych reklam wyświetlanych przez Google. Na podstawie treści, które przyciągnęły Państwa uwagę na naszych stronach internetowych, Google może dostarczać wybrane reklamy na innych stronach internetowych partnerów Google Pliki cookie Google AdWords wygasają po upływie 30 dni od ich pierwotnego zainstalowania
Chat Zendesk __zlcmid Nie W czasie, gdy ten plik cookie jest obecnie, nie jest on w żaden sposób wykorzystywany przez firmę Toshiba of Europe Limited. Usługa czatu Zendesk jest używana przez inną firmę Toshiba, która stanowi część ogólnej infrastruktury strony internetowej W czasie uśpienia na tej stronie, po wydaniu plik cookie jest obecny do 12 miesięcy od momentu wydania
Komunikator wow.anonymousId Nie Plik cookie wow.anonymousId jest używany przez narzędzie do rozsyłania wiadomości e-mail firmy Toshiba, Communikator. Plik cookie gromadzi informacje statystyczne o odwiedzinach użytkownika na stronie, jeśli użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na komunikację za pośrednictwem usługi poczty elektronicznej Plik cookie wow.anonymousId może być przechowywany do 2 lat. Jako plik cookie, który nie jest niezbędny użytkownik może usunąć plik cookie w ustawieniach przeglądarki poprzez usunięcie wszystkich plików cookie.
Strona internetowa JSESSIONID Nie Plik cookie JSESSIONID jest używany przez serwer strony internetowej do gromadzenia anonimowych danych o aktywności naszych użytkowników i jest używany w ramach analizy wydajności przeprowadzanej przez Toshiba dotyczącej całej strony internetowej Plik cookie wygasa po opuszczeniu przez użytkownika strony internetowej i zostaje zdefiniowany jako plik cookie „sesji” zdefiniowany powyżej
Strona internetowa firstPage X-Mapping-omgbnpna PREFERRED_LANGUAGE Nie Pliki cookie firstPage, X-Mapping-omgbnpna i PREFERRED_LANGUAGE są używane w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej i dostarczenia danych statystycznych dotyczących sesji użytkownika. Powyższe pliki cookie wygasa po opuszczeniu przez użytkownika strony internetowej i zostaje zdefiniowany jako plik cookie „sesji” zdefiniowany powyżej

Co się stanie, gdy Państwo odmówią, zablokują lub usuną pliki cookie?

W celu korzystania z niektórych części naszej strony internetowej należy zaakceptować pliki cookie. Jeśli nie zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie, lub, po jej udzieleniu, następnie zablokują lub usuną pliki cookie, niektóre aspekty naszej Strony Internetowej mogą nie działać poprawnie, a Państwo mogą nie mieć dostępu do całości lub części naszej Strony Internetowej.

Czy mogą Państwo zablokować pliki cookie?

Mogą Państwo zablokować korzystanie z plików cookie poprzez aktywację odpowiednich ustawień w przeglądarce.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce można znaleźć na stronach pomocy technicznej:
 • Microsoft Edge
 (https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy)
 • Microsoft Internet Explorer
 (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
 • Google Chrome
 (https://support.google.com/chrome/answer/95647)
 • Mozilla Firefox
 (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)
 • Safari
 (https://support.apple.com/kb/ph21411)

7. USŁUGODAWCY BĘDĄCY STRONAMI TRZECIMI I INNI ADMINISTRATORZY DANYCH

Jak określono w punktach powyżej, możemy zatrudniać usługodawców, będących stronami trzecimi, prowadzących przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług, w tym także bez żadnych ograniczeń. Prowadzimy w odpowiednim zakresie analizy wykonanych z należytą starannością (due diligence) i opracowujemy niezbędną dokumentację umowną w odniesieniu do każdego z usługodawców w celu zapewnienia, że przestrzegają oni we właściwy sposób zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami prawnymi. 

Ponadto możemy zatrudniać zewnętrznych administratorów danych wspólnie z innymi podmiotami, kiedy jest to konieczne w celu świadczenia Usług (dla przykładu, ale nie wyłącznie, wspólnie z podmiotami powiązanymi z Toshiba).  W tym zakresie będziemy ściśle przestrzegać wszystkich naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do danych osobowych, w tym między innymi bez żadnych ograniczeń wdrażać w razie konieczności wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia, że wszystkie dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Jeżeli przebywają Państwo na terenie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), należy pamiętać, że jeśli w celach związanych z realizacją naszych Usług konieczne jest przekazanie danych osobowych do krajów położonych poza EOG (w tym do podmiotów amerykańskich Toshiba) oraz innych podmiotów Toshiba na podstawie Umów dotyczących przekazywania danych Toshiba Corporation opracowanych na podstawie umów modelowych określających mechanizm przekazywania danych poza terytorium EOG).  W tym zakresie będziemy ściśle przestrzegać wszystkich naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do danych osobowych, w tym między innymi bez żadnych ograniczeń poprzez określenie podstawy prawnej przekazywania danych osobowych oraz wdrożenie środków niezbędnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jeżeli chodzi o osoby odwiedzające naszą witrynę, będziemy przechowywać dane osobowe przez co najmniej trzy lata od daty ostatniej interakcji z Państwem, zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (lub analogicznych przepisów obowiązujących w innych krajach) (lub dłużej, jeżeli będzie to od nas wymagane w celu zapewnienia przestrzegania naszych zobowiązań określonych obowiązującymi przepisami bądź dotyczących odpowiedzialności zawodowej).

Jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane w ramach świadczenia naszych Usług dla dowolnego klienta, będziemy przechowywać je przez co najmniej sześć lat od daty ostatniej interakcji z danym klientem, zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (lub analogicznych przepisów obowiązujących w innych krajach) (lub dłużej, jeżeli będzie to od nas wymagane w celu zapewnienia przestrzegania naszych zobowiązań określonych obowiązującymi przepisami bądź dotyczących odpowiedzialności zawodowej). Następnie możemy zniszczyć określone pliki bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia i odpowiedzialności z tego tytułu. Jeżeli zażądają Państwo przekazania Państwa plików i dokumentów, możemy naliczyć koszty sporządzenia oraz wydania ich kopii.

Jeżeli dane osobowe są przydatne jedynie przez krótki okres, np. w ramach prowadzonych specyficznych kampanii marketingowych, możemy je usunąć.

10. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że przekazywane nam dane osobowe będą przechowywane w sposób bezpieczny i podejmiemy odpowiednie środki w celu zapewnienia zabezpieczenia danych osobowych przed możliwością ich utraty, nieuprawnionego wykorzystania lub uszkodzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

11. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH INFORMACJI I WYKONAĆ INNE PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA?

W odniesieniu do danych osobowych, jakimi dysponujemy na Państwa temat, przysługują Państwu następujące prawa:

 Prawo dostępu.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Prawo do skorygowania danych.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

 Prawo usunięcia danych.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Państwa prawo do przeniesienia danych.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Prawo wyrażenia sprzeciwu.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Prawo dotyczące automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Prawo dotyczące wycofania wydanej zgody.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 Prawo przekazania skargi do uprawnionego organu nadzoru.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

Toshiba wprowadziła techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które mają zagwarantować bezpieczeństwo danych użytkownika. Dane są przechowywane w bezpiecznych sieciach, dostęp do nich mają tylko ci pracownicy I partnerzy, którzy są uprawnieni do dostępu do naszego systemu.
Na obszarach w których użytkownik podaje swoje dane, działa standard szyfrowania danych SSL (Secure Socket Layer). Działa on np. w przeglądarce Internet Explorer 3.0 I nowszych oraz w bazach danych zabezpieczonych przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą firewalli i oprogramowania. Jeśli przeglądarka wyświetla symbol zamkniętej kłódki na dole strony lub podobną ikonę lub podświetlenie adresu strony w innej przeglądarce, oznacza to że dane przekazywane są w formie zaszyfrowanej.
Jeśli system SSL jest niedostępny z przyczyn technicznych, wyświetli się strona błędu , co daje pewność, że w żadnym wypadku dane nie zostaną przekazane w formie niezaszyfrowanej.

12. POZYSKIWANIE DANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH I SPONSORÓW

Niniejsza Witryna zawiera linki prowadzące do innych witryn internetowych, których praktyki w zakresie przetwarzania informacji mogą być inne niż nasze. Osoby odwiedzające powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności tych witryn, ponieważ firma Toshiba Tec Poland S.A. nie kontroluje w żaden sposób pozyskiwania i przetwarzania tych danych przez witryny zewnętrzne

13. MODYFIKACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Nasza firma może od czasu do czasu modyfikować niniejsze Informacje o polityce prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.