Deklaracja ochrony danych osobowych / Data Protection Declaration

Deklaracja ochrony danych osobowych / Data Protection Declaration

1.Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

1.1 Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych w przypadku zawarcia umowy o pracę jako klient, firma profesjonalna, dostawca, kontrahent, lub inny partner umowny (np. w ramach ubiegania się o pracę lub trwania stosunku pracy), lub podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe stanowią dane, dzięki którym mogą zostać Państwo zidentyfikowani, takie jak imię i nazwisko, adres, adres email, zachowanie użytkownika.

1.2. Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) oraz innymi krajowymi przepisy prawa o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich jak również innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych jest:

„Toshiba Tec Poland” S.A.

ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

Tel. + 48 22 53 60 600

Fax. + 48 22 831 73 79

E-mail: info@toshibatec-ttp.com

 

Można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:

Data Protection Officer

Elżbieta Bolimowska

ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

Tel. + 48 22 53 60 658,

E-mail: rodo@toshibatec-ttp.com

 

1.3. Kontaktując się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, informacje, które Państwo podają (Państwa adres mailowy, imię i nazwisko, oraz numer telefony, w stosownych przypadkach) będą przechowywane przez nas w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania. W przypadku, gdy dalsze przechowywanie danych zgromadzonych w powyższym celu nie będzie konieczne, takie dane są przez nas usuwane lub, w przypadku, gdy obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa, zakres ich przetwarzania jest ograniczany. Ponadto gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób, których dane dotyczą i użytkowników naszej strony internetowej wyłącznie w celu m. in. zapewnienia działania strony internetowej - w zakresie, w jakim jest to niezbędne w odniesieniu do naszych treści lub usług lub w celu wykonania umowy. Dane osobowe osób, których dane dotyczą i użytkowników naszej strony internetowej z zasady mogą być gromadzone i wykorzystywane wyłącznie po uprzednim otrzymaniu zgody użytkowników. Powyższe, w drodze wyjątku, nie dotyczy sytuacji, gdy uprzednia zgoda nie może być udzielona z przyczyn praktycznych i/lub przetwarzanie danych jest dozwolone na mocy przepisów prawa.

1.4. Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z usług podwykonawców w zakresie poszczególnych elementów naszej oferty lub wykorzystywać Państwa dane do celów promocyjnych, będziemy następnie Państwa szczegółowo informować o poszczególnych procesach. W takim przypadku wskażemy również kryteria ustalone dla okresu przechowywania.

2. Państwa prawa - podstawa prawna

2.1. Przysługują Państwu w stosunku do nas następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:

- prawo dostępu do danych osobowych
- prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- prawo do przeniesienia danych osobowych.

2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

2.3. W przypadku, gdy otrzymamy zgodę osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną, na mocy której dane osobowe są przetwarzane jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Powyższe ma również zastosowanie do procedury przetwarzania niezbędnej w celu wdrożenia środków przedumownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu spółka podlega, jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania niezbędnego do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, jest art. 6 ust. 1 lit d) RODO. Podstawą prawną przetwarzania niezbędnego do celów ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub przez stronę trzecią, które mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3. Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

3.1. W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie dla celów informacyjnych, tj. gdy nie rejestrują ani nie przekazują nam Państwo informacji, gromadzimy wówczas wyłącznie te z Państwa danych osobowych, które Państwa wyszukiwarka przesyła na nasz serwer. Jeżeli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, wówczas gromadzimy następujące dane, które są nam niezbędne ze względów technicznych, aby mogli Państwo oglądać naszą stronę internetową, oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO):

- adres IP
- data i godzina zapytania
- różnica stref czasowych w skoordynowanym czasie uniwersalnym (UTC)
- treść zapytania (konkretna strona)
- status dostępu/status kody http
- każda przesłaną ilość danych
- strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
- przeglądarka
- system operacyjny i jego interfejs
- język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3.2. Oprócz wyżej wymienionych danych pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa dysku twardym i przypisywane do przeglądarki, z której Państwo korzystają, i zezwalają stronie, która ustawia plik cookie (w tym przypadku naszej) na otrzymywanie określonych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one temu, by oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza.

3.3. Używanie plików cookie:

3.3.1. Niniejsza strona wykorzystuje następujące typy plików cookie, których zakres i działanie są wyjaśnione poniżej:

- Tymczasowe pliki cookie (w tym przypadku 3.3.2.)
- Trwałe pliki cookie (w tym przypadku 3.3.3.)

3.3.2. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne zapytania z Państwa przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

3.3.3. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Mogą Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

3.3.4. Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniem i, na przykład, odrzucić akceptację ciasteczek osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny.

3.5. Wszystkie dane są usuwane, gdy tylko nie są już niezbędne dla osiągnięcia celu ich gromadzenia. Jeżeli dane są gromadzone w celu udostępnienia strony internetowej, powyższe ma miejsce w momencie zakończenia sesji.

3.6. Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Dalsze przechowywanie jest możliwe. Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny. W związku z tym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

4. Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej - zewnętrzni dostawcy usług

4.1. Oprócz korzystania z naszej strony internetowej dla celów czysto informacyjnych, oferujemy różne usługi, z których mogą chcieć Państwo skorzystać. W tym celu zazwyczaj będą Państwo musieli podać inne dane osobowe, których używamy do świadczenia usługi, do których stosuje się wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

4.2. W niektórych przypadkach używamy zewnętrznych dostawców usług do przetwarzania Państwa danych. Zostali oni starannie przez nas wybrani, podlegają naszym poleceniom i regularnym kontrolom.

4.3. Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Państwa o tym fakcie.

5. Zgłoszenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

5.1. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo ją zmodyfikować lub cofnąć w całości w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. Mogą Państwo wysłać do nas takie cofnięcie zgody (zob. Rozdział 1.2 - Strona odpowiedzialna) pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem formularza użytego podczas wydawania deklaracji zgody. W takich przypadkach nie są naliczane dodatkowe koszty, inne niż koszty przesyłki pocztowej lub koszty transferu zgodnie z obowiązującymi podstawowymi taryfami.

Powyższe cofnięcie zgody, po jego wysłaniu do nas, będzie miało wpływ na zasadność przetwarzania Państwa danych osobowych.

5.2. W przypadku, gdy jako podstawę do przetwarzania Państw danych osobowych podajemy kryterium równowagi interesów, mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest dla nas niezbędne w celu wykonania umowy zawartej z Państwem. W przypadku określonych poniżej sposobów korzystania z witryny, będzie to dodatkowo wskazane przez nas przy opisie poniższych celów przetwarzania. Gdy zgłoszą Państwo sprzeciw, poprosimy Państwa o podanie powodów, dla których nie powinniśmy byli przetwarzać Państwa danych w sposób, w jaki miało to miejsce. Gdy zgłoszą Państwo sprzeciw z podaniem powodów, zbadamy sytuację i skorygujemy lub zmienimy sposób przetwarzania danych albo podamy Państwu powody, dla których dalsze przetwarzanie danych jest obowiązkowe.

5.3. Oczywiście mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych i analizy danych w jakimkolwiek czasie. Mogą nas Państwo poinformować o sprzeciwie wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych kontaktując się z nami na poniższe dane kontaktowe:rodo@toshibatec-ttp.com

6. Korzystanie z Google Analytics

6.1. Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzystają Państwo z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na niniejszej stronie, Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innym umawiającym się państwie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostanie skrócony w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta powyższe informacje do oceny tego, w jaki sposób korzystają Państwo z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu.

6.2. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

6.3. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie dokonując odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; należy pamiętać, że mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie podczas korzystania przez Państwa z witryny poprzez Google i przetwarzaniu takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.4. Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. W rezultacie adresy IP są przetwarzane w skróconej formie - bezpośrednie odniesienie osobiste można wykluczyć. Jeśli odwołanie do danych osobowych jest zawarte w danych zgromadzonych na Państwa temat, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte. 

6.5. Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej witryny. Możemy ulepszyć naszą ofertę za pomocą statystyk i sprawić, że będzie ona bardziej odpowiednia dla Państwa, jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google stosuje standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

6.6. Informacje o dostawcach będących osobami trzecimi: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki świadczenia usług: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólne informacje dotyczące ochrony danych: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, jak również polityka prywatności: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

6.7 Korzystamy z Google Analytics na podstawie Twojej świadomej i dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. DSGVO, które przekazujesz nam poprzez swój wyraźny wybór akceptując pliki cookie. Wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili odwołać, również ze skutkiem na przyszłość, odpowiednio zmieniając ustawienia dotyczące plików cookie lub usuwając je ze swojego komputera.

7. Media społecznościowe

Ponieważ Toshiba Tec Poland jest obecna na różnych platformach mediów społecznościowych (za pomocą mediów oraz technologii cyfrowych) wykorzystując swoje konta biznesowe (do stron lub kanałów), chcielibyśmy poinformować Państwa o zastosowanych tutaj mechanizmach oraz sposobach przetwarzania danych.

Dostawcy mediów społecznościowych jako strona odpowiedzialna za ich działanie oraz wykorzystane technologie wykorzystują pliki cookie do zbierania danych osobowych zarówno od użytkowników którzy się logują jak i odwiedzających stronę lub kanał, którzy nie są zalogowani lub zarejestrowani u tego dostawcy mediów społecznościowych.

Działy firmy odpowiedzialne za zawartość naszych kont firmowych są wymienione w niniejszej polityce prywatności w punkcie 1.1.

Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, jakie dane użytkowników gromadzi dany dostawca mediów społecznościowych. Dlatego każdy odwiedzający nasze konta korzysta z serwisów społecznościowych na własną odpowiedzialność i ryzyko. Ponadto Toshiba nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani dodatkowo do danych w profilu odwiedzającego. Widzimy tylko i wyłącznie informacje publiczne o Państwa profilu. Każdorazowo Państwo mogą wybrać, które dane chcą udostępniać publicznie, dostosowując przy wejściu na strony ustawienia mediów społecznościowych.

Wykorzystujemy także Państwa dane, gdy korzystać będą Państwo na naszej stronie lub kanale z funkcji czatu, w szczególności w celu odpowiedzi na zadane pytania. Gromadzimy dane od użytkowników w taki sposób, abyśmy mogli dostarczyć potrzebne informacje i wszelkie oferty, o które jesteśmy proszeni.

Statystyki niżej opisane służą do ciągłego ulepszania naszej oferty online na platformach społecznościowych i jeszcze lepszego zaspokajania potrzeb naszych użytkowników. Na podstawie danych statystycznych nie jesteśmy w stanie wyciągać żadnych wniosków na temat poszczególnych odwiedzających ani łączyć tych statystyk z danymi profilowymi odwiedzających. Mogą Państwo dostosować swoje ustawienia dla mediów społecznościowych, decydując, w jaki sposób ukierunkowana reklama będzie wyświetlana.

Dane Państwa będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przez okres okres wynikły z tych przepisów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


7.1. Youtube

Aby uzyskać informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Na podstawie uzasadnionych interesów otrzymujemy od YouTube anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszej strony, które zawierają następujące informacje:

- obserwujących nasz kanał (tzw. followers): otrzymujemy liczbę osób, które obserwują nasz kanał, w tym informacje o wzroście i zmianach tej wartości w określonym czasie
- zasięgu: informacje o liczbie osób, które widzą określony post; o liczbie interakcji na konkretnym poście, która mówi nam, jakie treści są lepiej odbierane w społeczności niż inne
- skuteczności reklamy: informacje, do ilu osób dotarło ogłoszenie lub płatna reklama i weszło z nimi w interakcję.

Toshiba otrzymuje dane osobowe z serwisu YouTube, tylko jeśli sami Państwo aktywnie udostępnią je nam w prywatnej wiadomości poprzez serwis YouTube. Wykorzystujemy Państwa dane (imię, nazwisko itp.) tylko w celu odpowiedzi na zadane nam zapytania.

Otrzymujemy również dane osobowe od serwisu YouTube, jeśli prześlą nam Państwo formularz ze wstępnie wypełnionymi polami zawierającymi dane z Państwa profilu; po Państwa dobrowolnym kliknięciu na przycisk prześlij.

Dane z Państwa zapytania/kontaktu usuniemy po trzech miesiącach od ostatniej wiadomości.

7.2. Xing

Aby uzyskać informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Xing, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Xing pod adresem https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

Na podstawie uzasadnionych interesów otrzymujemy od Xing anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszej strony, które zawierają następujące informacje:

- obserwujących nasz kanał (tzw. followers): otrzymujemy liczbę osób, które obserwują nasz kanał, w tym informacje o wzroście i zmianach tej wartości w określonym czasie
- zasięgu: informacje o liczbie osób, które widzą określony post; o liczbie interakcji na konkretnym poście, która mówi nam, jakie treści są lepiej odbierane w społeczności niż inne
- skuteczności reklamy: informacje, do ilu osób dotarło ogłoszenie lub płatna reklama i weszło z nimi w interakcję

Toshiba otrzymuje dane osobowe z serwisu Xing, tylko jeśli sami Państwo aktywnie udostępnią je nam w prywatnej wiadomości poprzez serwis Xing. Wykorzystujemy Państwa dane (imię, nazwisko itp.) tylko w celu odpowiedzi na zadane nam zapytania.

Otrzymujemy również dane osobowe od serwisu XIng, jeśli prześlą nam Państwo formularz ze wstępnie wypełnionymi polami zawierającymi dane z Państwa profilu; po Państwa dobrowolnym kliknięciu na przycisk prześlij.
Dane z Państwa zapytania/kontaktu usuniemy po trzech miesiącach od ostatniej wiadomości.

7.3. LinkedIn

Toshiba korzysta z platformy technicznej i usług LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia w celu świadczenia usług informacyjnych na LinkedIn.

Aby uzyskać informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez LinkedIn, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_GB.

Na podstawie uzasadnionych interesów otrzymujemy od LinkedIn anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszej strony, które zawierają następujące informacje:

- obserwujących nasz kanał (tzw. followers): otrzymujemy liczbę osób, które obserwują nasz kanał, w tym informacje o wzroście i zmianach tej wartości w określonym czasie
- zasięgu: informacje o liczbie osób, które widzą określony post; o liczbie interakcji na konkretnym poście, która mówi nam, jakie treści są lepiej odbierane w społeczności niż inne
- skuteczności reklamy: informacje, do ilu osób dotarło ogłoszenie lub płatna reklama i weszło z nimi w interakcję
- liczbie kliknięć niestandardowego przycisku (np. „Odwiedź witrynę”) w celu określenia, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony

Toshiba otrzymuje dane osobowe z serwisu LinkedIn, tylko jeśli sami Państwo aktywnie udostępnią je nam w prywatnej wiadomości poprzez serwis LinkedIn. Wykorzystujemy Państwa dane (imię, nazwisko itp.) tylko w celu odpowiedzi na zadane nam zapytania.

Otrzymujemy również dane osobowe od serwisu LinkedIn, jeśli prześlą nam Państwo formularz ze wstępnie wypełnionymi polami zawierającymi dane z Państwa profilu; po Państwa dobrowolnym kliknięciu na przycisk prześlij.
Dane z Państwa zapytania/kontaktu usuniemy po trzech miesiącach od ostatniej wiadomości.

7.4. Instagram

Instagram to usługa świadczona przez Facebook Ireland Limited. Instagram to platforma internetowa, która umożliwia użytkownikom udostępnianie, edytowanie i filtrowanie zdjęć i filmów. Inni użytkownicy mogą następnie udostępniać, komentować lub polubić zdjęcia i filmy. Ponadto użytkownicy mogą kontaktować się ze sobą, wysyłając prywatne wiadomości. Niniejsze powiadomienie ma na celu jasne i przejrzyste wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe oraz w którym momencie kończy się nasze przetwarzanie.

Aby uzyskać informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Instagram, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Instagram pod adresem https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Strona Instagram firmy Toshiba jest profilem biznesowym i dlatego ma funkcję Instagram Insights. W ten sposób niektóre dane gromadzone przez Facebooka są nam udostępniane w celu analizy statystycznej w ukierunkowanej formie. Ta ocena statystyczna dotyczy tylko użytkowników, treści i aktywności na naszej stronie Instagram. Ocena zawiera następujące informacje:

- obserwujących nasz kanał (tzw. followers): otrzymujemy liczbę osób, które obserwują nasz kanał, w tym informacje o wzroście i zmianach tej wartości w określonym czasie
- zasięgu: informacje o liczbie osób, które widzą określony post; o liczbie interakcji na konkretnym poście, która mówi nam, jakie treści są lepiej odbierane w społeczności niż inne
- skuteczności reklamy: informacje, do ilu osób dotarło ogłoszenie lub płatna reklama i weszło z nimi w interakcję
- liczbie polubień dla naszych zdjęć i filmów
- liczbie komentarzy do naszych zdjęć i filmów
- liczbie osób, które obejrzały zdjęcie lub wideo
- liczbie udostępnień zdjęcia lub filmu
- liczbie zgłoszonych zdjęć lub filmów
- reklamie wyświetlanej na stronie, której użytkownik już nie lubi

Podczas korzystania z niektórych funkcji interaktywnych na Instagramie komentarze lub polubienia są widoczne także dla innych użytkowników oraz dla firmy Toshiba jako administratora strony. Oznacza to, że możemy bezpośrednio klasyfikować użytkowników na podstawie ujawnionych danych osobowych. Firma Toshiba nie kontroluje funkcji interaktywnej ani widoczności komentarzy, polubień ani innych działań na stronie Instagram firmy Toshiba. Dlatego firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Charakter, zakres i czas trwania przetwarzania i przechowywania danych osobowych w tym zakresie pozostają w wyłącznym uznaniu i odpowiedzialności Facebooka.

Jeśli nasza strona lub kanał oferuje funkcję czatu, Toshiba użyje Państwa danych, aby odpowiedzieć na zadane pytania. Zebrane w ten sposób dane (imię, nazwisko itp.) służą do udzielenia Państwu potrzebnych informacji oraz udzielenia odpowiedzi na wszelkie inne pytania. Gdy skontaktują się Państwo z nami, zostaniemy poinformowani w szczególności o Państwa nazwie użytkownika, treści zapytania oraz wszelkich innych niezbędnych danych osobowych. Będziemy przechowywać te dane, aby odpowiedzieć na pytania. Dane z zapytania/kontaktu usuniemy po trzech miesiącach od ostatniej wiadomości.

7.5. Facebook

Aby uzyskać informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.

Mogą Państwo dostosować ustawienia Facebooka, aby aktywnie ukryć swoje polubienia lub przestać obserwować stronę. Państwa profil nie będzie już wyświetlany na liście użytkowników naszej witryny.
Toshiba otrzymuje od Facebooka anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszej strony, które zawierają następujące informacje:

- obserwujących nasz kanał (tzw. followers): otrzymujemy liczbę osób, które obserwują nasz kanał, w tym informacje o wzroście i zmianach tej wartości w określonym czasie
- zasięgu: informacje o liczbie osób, które widzą określony post; o liczbie interakcji na konkretnym poście, która mówi nam, jakie treści są lepiej odbierane w społeczności niż inne
- skuteczności reklamy: informacje, ile osób widziało reklamę
- danych demograficznych: czyli informacje o średnim wieku, płci, lokalizacji i języku odwiedzających.

Toshiba otrzymuje dane osobowe z Facebooka, jeśli aktywnie Państwo je nam udostępnią w prywatnej wiadomości na Facebooku. Wykorzystujemy Państwa dane (imię, nazwisko itp.) w celu odpowiedzi na zadane zapytania. Dane te są przechowywane w celu obsługi i usuwane po trzech miesiącach od ostatniej wiadomości.

8. Integracja z Mapami Google

8.1. Na naszej stronie korzystamy z Map Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji mapy.

8.2. Gdy odwiedzają Państwo niniejszą witrynę, Google otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto będą przekazywane dane, o których mowa w klauzuli 3 niniejszej deklaracji. Odbywa się to bez względu na to, czy Google udostępnia konto, do którego użytkownik jest zalogowany, czy nie ma konta użytkownika. Jeżeli zalogowali się Państwo za pośrednictwem Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie chcą być Państwo kojarzeni ze swoim profilem w Google, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania witryn „szytych na miarę”. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam opartych na analizie potrzeb i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec tworzenia tych profili użytkowników. W tym celu należy skontaktować się z Google.

8.3. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, należy zapoznać się z polityką prywatności dostawcy. Zajda tam Państwo także więcej informacji o przysługujących Państwu prawach i możliwych opcjach ustawień pozwalających chronić Państwa prywatność: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Ponadto Google przetwarza dane osobowe w USA i stosuje standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. 

9. Integracja z filmami na YouTube

9.1. Dodaliśmy filmy z YouTube do naszej oferty online, które są przechowywane na http: //www.youtube.com i są bezpośrednio dostępne z naszej strony internetowej. Wszystkie są osadzone we „wzmocniony trybie prywatności”, co oznacza, że żadne dane o dotyczące Państwa jako użytkownika YouTube nie zostaną przesłane, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dane, o których mowa w ust. 2 są przesyłane wyłącznie, gdy filmy zostaną odtworzone. Nie mamy wpływu na powyższy transfer danych.

9.2. Gdy odwiedzają Państwo witrynę, YouTube otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto będą przekazywane dane, o których mowa w klauzuli 3 niniejszej deklaracji. Odbywa się to bez względu na to, czy YouTube udostępnia konto, do którego użytkownik jest zalogowany, czy nie ma konta użytkownika. Jeżeli zalogowali się Państwo za pośrednictwem Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie chcą być Państwo kojarzeni ze swoim profilem w YouTube, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania witryn „szytych na miarę”. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam opartych na analizie potrzeb i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec tworzenia tych profili użytkowników. W tym celu należy skontaktować się z YouTube.

9.3. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia Państwa danych i ich przetwarzania przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności. Zajda tam Państwo także więcej informacji o przysługujących Państwu prawach i możliwych opcjach ustawień pozwalających chronić Państwa prywatność: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Ponadto Google przetwarza dane osobowe w USA i stosuje standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej

10. Formularz kontaktowy i adres email

10.1. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. W przypadku skorzystania z tej opcji, wprowadzone dane zostaną przesłane i zapisane przez nas. Powyższe dane obejmują:

Pole wymagane:
- imię i nazwisko
- kraj
- adres email

Opcjonalne:
- rodzaju zapytania
- nazwa spółki
- numer telefonu

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

- adres IP
- data i godzina przesłania zapytania

W celu przetwarzania danych, Państwa zgoda zostanie uzyskana w ramach procesu wysyłania i zostaną Państwo odesłani do deklaracji ochrony danych. Mogą Państwo również skontaktować się za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane za pomocą wiadomości e-mail zostaną zapisane. W związku z tym dane nie są dalej przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

10.2. Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przesłanych w ramach wiadomości elektronicznej jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Dodatkową podstawa prawną w przypadku, gdy celem wiadomości elektronicznej/kontaktu za pośrednictwem poczty jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

10.3. Dane osobowe z ekranu wejściowego są przez nas przetwarzane wyłącznie dla celów skontaktowania się z Państwem. W przypadku nawiązania kontaktu drogą elektroniczną również podawane są niezbędne uzasadnione interesy, dla których dane są przetwarzane. Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

10.4. Dane są usuwane, gdy tylko nie są już niezbędne dla osiągnięcia celu ich gromadzenia. Dotyczy to danych osobowych z formularza kontaktowego z ekranu wejściowego, oraz te, które zostały przesłane za pośrednictwem emaila, jeżeli dana rozmowa z użytkownikiem zakończyła się. Rozmowę uznaje się za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dany temat został wyjaśniony w sposób konstruktywny.

10.5. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik skontaktuję się z nami za pośrednictwem emaila, może zmodyfikować lub cofnąć w całości zgodę na przechowywanie jego danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość bez podania przyczyny. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Mogą Państwo wysłać do nas takie cofnięcie zgody pocztą, pocztą elektroniczną, faksem (dane adresowe podano w Klauzuli 1.2.) lub za pośrednictwem formularza użytego podczas wydawania deklaracji zgody. W takim przypadku dane osobowe przechowywane podczas nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

11. Data urodzenia

11.1. Chcielibyśmy pogratulować Państwu w dniu urodzin w oparciu o datę urodzenia, którą zebraliśmy podczas zbierania danych osobowych. Przechowamy dzień i miesiąc Państwa urodzin. Dane te będą wykorzystywane i przetwarzane w celu przesłania gratulacji i nie będą łączone z reklamą ani przekazywane osobom trzecim.

11.2 W przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawy prawne przetwarzania danych w ramach umowy lub podobnej z nami wynikają z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

11.3. W każdej chwili mogą Państwo odwołać przyszłe przetwarzanie tych danych osobowych bez podania przyczyny, o czym zwrócimy uwagę w naszym liście gratulacyjnym. Odwołanie to można przesłać do nas pocztą, e-mailem, faksem (dane adresowe itp. patrz punkt 1.2.) lub w formularzu, którego użyli Państwo podczas składania oświadczenia o wyrażeniu zgody. W takim przypadku dane osobowe zostaną usunięte.

11.4 Dane zostaną usunięte, jeśli nie są potrzebne do celów gromadzenia, w szczególności w przypadku rozwiązania stosunku umownego z nami.

12. Dane wrażliwe

Chcielibyśmy podkreślić, że w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, nasza spółka nie zamierza, szczególnie w zakresie procesu składania aplikacji, udostępniać szczególnie wrażliwych informacji, takich jak np. zdjęcia, informacje o statusie rodzinnym - z wyjątkiem potencjalnego statusu osoby o wysokim stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat dobrowolnie zdecyduje się ujawnić taką informację.

1. Information regarding the collection of personal data

1.1 Below, we will provide you with information about the collection of personal data in the case of conclusion of an employment contract as a client, professional company, supplier, business partner, or other contractual partner (for example, as part of an application or employment relationship) or when using our website. Personal data pertains to all data traceable to you personally, such as name, address, email addresses, user behaviour.

1.2. The responsible party as per Art. 4 (7) EU General Data Protection Regulation (GDPR) and other national data protection laws in the member states as well as other legal provisions related to data protection is:

„Toshiba Tec Poland” S.A.

ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

Tel. + 48 22 53 60 600

Fax. + 48 22 831 73 79

E-mail: info@toshibatec-ttp.com

 

Our Data Protection Officers and/or our Data Protection Coordinators can be contacted using the information below:

Data Protection Officer

Elżbieta Bolimowska

ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

Tel. + 48 22 53 60 658,

E-mail: rodo@toshibatec-ttp.com

 

1.3. When you contact us via post, telephone, email or contact form, the information you provide (your email address, your name and your telephone number, if applicable) will be stored by us to answer your questions. We delete the data gathered in this context once its storage is no longer necessary or we restrict its processing should statutory retention obligations exist. Furthermore, we collect and use personal data of the data subjects and users of our website only - among others, to provide a functioning website - as far as this is necessary in the context of our contents and services or in the context of a contract fulfilment. The collection and use of personal data from the data subjects and users of our website can generally only take place once consent has been granted by the users. An exception applies in cases where prior consent cannot be given for practical reasons and/or the processing of the data is permitted by legal regulations.

1.4. Should we wish to make use of subcontracted service providers for individual features of our offer, or use your information for promotional purposes, we will subsequently inform you about the respective processes in detail. In doing so we will also indicate the fixed criteria for the storage period.

2. Your rights – Legal grounds

2.1. You have the following rights in relation to us with regard to your personal data:

- Right to access
- Right to rectification or erasure
- Right to restriction of processing
- Right to objection to processing
- Right to data transferability.

2.2. You also have the right to complain about our processing of your personal data to a data protection monitoring body.

2.3. Where we obtain consent from the data subject for processing personal data, Art. 6 (1)(a) GDPR provides the legal grounds for the processing of personal data. When processing personal data required for the performance of a contract in which the data subject is a contracting party, Art. 6 (1)(b) GDPR provides the legal grounds. This also applies to processing procedures required for the implementation of pre-contractual measures. Where the processing of personal data is required for compliance with a legal obligation to which our company is subject, Art. 6 (1)(c) GDPR provides the legal grounds. In the case that the vital interests of the data subject or another natural person render the processing of personal data necessary, Art. 6 (1)(d) GDPR provides the legal grounds. If the processing is required to safeguard a legitimate interest of our company or a third party and the interests, fundamental rights and freedoms of the data subject do not override the first-named interests, Art. 6 (1)(f) GDPR provides the legal grounds for processing.

3. Collection of personal data when visiting our website

3.1. In the event of purely informational use of the website, i.e., if you don’t register or otherwise provide us with information, we will only collect the personal data that your browser transfers to our server. If you wish to view our website, we collect the following data, which is technically necessary for us to show you our website and to ensure stability and security (legal grounds Art. 6 (1) Clause 1 (f) GDPR):

- IP address
- Date and time of the request
- Time Zone Difference to Coordinated Universal Time (UTC)
- Content of the request (specific page)
- Access status/http status code
- Each transmitted quantity of data
- Website from which the request comes
- Browser
- Operating system and its interface
- Language and version of the browser software.

3.2. In addition to the aforementioned data, cookies are stored on your computer when you use our website. Cookies are small text files that are stored on your hard drive and assigned to the browser that you are using and allow the site that sets the cookie (here ours) to receive certain information. Cookies cannot run programs or transfer viruses to your computer. They serve to make the internet offer more user-friendly and effective overall.

3.3. Use of cookies:

3.3.1. This website uses the following types of cookies, the scope and operation of which are explained below:

- Transient Cookies (for this 3.3.2.)
- Persistent Cookies (for this 3.3.3.)

3.3.2. Transient cookies are automatically deleted when you close the browser. In particular, these include the session cookies. These store a so-called session ID, with which various requests from your browser can be assigned to the common session. This will allow your computer to be recognised when you return to our website. The session cookies are deleted when you log out or close the browser.

3.3.3. Persistent cookies are automatically deleted after a specified period, which may differ depending on the cookie. You can delete the cookies in the security settings of your browser at any time.

3.3.4. You can configure your browser settings according to your wishes and, for example, reject the acceptance of third-party cookies or all cookies. Please be aware that you may not be able to use all features of this website.

3.5. All data is deleted as soon as it is no longer required to fulfil the purpose of its collection. If the data is collected for the provision of the website, this is the case when the respective session is completed.

3.6. If the data is stored in log files, this is the case after seven days at the latest. Further storage is possible. The collection of data for the provision of the website and the storage of the data in log files is essential for the operation of the website. Consequently, there is no possibility of objection on the part of the user.

4. Other features and offers of our website – external service providers

4.1. In addition to the purely informative use of our website, we offer various services that you may be interested in using. To do this, you will generally need to provide other personal information that we use to provide the service and for which the aforementioned data processing principles apply.

4.2. In some instances, we use external service providers to process your data. These have been carefully selected and commissioned by us, are bound by our instructions and are audited regularly.

4.3. Where our service providers or partners have their headquarters in a state outside of the European Economic Area (EEA), we will inform you about the circumstances.

5. Objection to or revocation of the processing of your data

5.1. Should you have granted consent for the processing of your data you may modify or completely revoke this at any time without providing reasons. You can send this revocation to us (see Clause 1.2. – Responsible Party) by post, email, fax, or in the form that was used when issuing the declaration of consent. No extra costs are incurred in such cases, other than postage costs or transmission costs in accordance with existing basic tariffs.

Such a revocation will impact the legitimacy of the processing of your personal data once you have sent it to us.

5.2. Where we support the processing of your personal data by referring to the balance of interests you can submit an objection to the processing. This is the case in particular if we do not require the processing to fulfil a contract with you. In the case of the following website uses, this will be additionally shown by us in the following description of the function. When exercising such an objection we ask that you provide the reasons for which we should not have processed your personal data as we have done. In the case that you provide an objection with reasons we will examine the situation and will either adjust or modify the data processing or indicate to you the mandatory reasons for continuing with the processing.

5.3. Of course, you may object to the processing of your personal data for marketing and data analysis purposes at any time. You may inform us about your objections to marketing by contacting us using the following contact information: rodo@toshibatec-ttp.com

6. Use of Google Analytics

6.1. This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called "cookies", text files that are stored on your computer and that allow an analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. However, due to the activation of IP anonymisation on this website, your IP address will be shortened by Google beforehand within member states of the European Union or another contracting state of the Agreement on the European Economic Area (EEA). The full IP address will only be sent to a Google server in the US and shortened there in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide other services related to website usage and internet usage to the website operator.

6.2. The IP address provided by Google Analytics as part of Google Analytics will not be merged with other Google data.

6.3. You can prevent the storage of cookies with corresponding settings for your browser software; however, we point out that in this case you may not be able to use all features of this website in full. You may also prevent Google's collection of data (including your IP address) generated by the cookie from your use of the website from Google and the processing of such data by Google by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.4. This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp()". As a result, IP addresses are processed in a shortened form; a direct personal reference can be excluded. If a personal reference is contained in the data collected about you, it will be immediately excluded and the personal data will be deleted immediately. 

6.5. We use Google Analytics to analyse and regularly improve the use of our website. We can improve our offering with the statistics and make it more relevant for you as a user. For the exceptional cases in which personal data is transferred to the US, Google uses the standard contractual clauses of the European Commission. 

6.6. Information about third-party providers: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Terms of service: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Overview of data protection: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, as well as the privacy policy: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

6.7. We use Google Analytics on the basis of your informed and voluntary consent pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, which you give us via your explicit selection in the cookie banner. You can revoke your given consent at any time with effect for the future by changing your cookie settings accordingly or deleting the cookies on your computer.

7. Social Media

Since we are present on various social media platforms (digital technologies and media) using a business account (page or channel), we wish to inform you about the corresponding uses and data processing there.

When you visit our page or channel, the social media provider as the party responsible uses cookies to collect personal data from its users. Data may also be collected from visitors to the page or channel who are not logged in or registered with that social media provider.

The person responsible for the content of our business accounts is named in this privacy policy under section 1.1.

We are unable to confirm what user data a particular social media provider collects. Therefore, you use social media sites at your own risk. In addition, Toshiba does not have full access to the data collected or your profile data. We can only see the public information of your profile. You can choose which data you make available publicly by adjusting your social media settings.

We use your data when you use the chat function on our page or channel, which we use in particular to answer your queries. We collect data from users in this way so that we can provide you with the information you need and any quotes that you request.

The statistics listed below are used to continuously improve our online offer on our social media platforms and to better cater to our users’ interests. We cannot draw any conclusions on individual visitors from statistical data or link statistics to visitor profile data. You can adjust your social media settings to decide how targeted advertising is displayed to you.

If we have a statutory obligation to store your data, the data will be stored for the duration of the statutory retention period. Legal basis for processing data is Article 6(1)(f) of the GDPR.

7.1. YouTube

For information on how data is collected and processed by YouTube, please see the YouTube Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

On the basis of legitimate interests, we receive anonymous statistics from YouTube on how our page is used, which contain the following information:

- Followers: Number of people who follow Toshiba, including growth and development over a defined period of time
- Reach: Number of people who see a specific post; number of interactions on a post, which tells us what content is better received in the community than others
- Ad performance: How many people have been reached with a post or paid ad and interacted with it.

Toshiba receives personal data from YouTube if you actively share it with us in a private message on YouTube. We use your data (first name, last name, etc.) to respond to your queries, which are stored for this purpose.
We also receive personal data from YouTube if you submit a form to us with pre-filled fields containing data from your profile; in clicking the button, you actively send the data to us.

We will delete the data from your enquiry/contact three months after the last message.

7.2. Xing

For information on how data is collected and processed by Xing, please see the Xing Privacy Policy at https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

On the basis of legitimate interests, we receive anonymous statistics from Xing on how our page is used, which contain the following information:

- Followers: Number of people who follow Toshiba, including growth and development over a defined period of time
- Reach: Number of people who see a specific post; number of interactions on a post, which tells us what content is better received in the community than others
- Ad performance: How many people have been reached with a post or paid ad and interacted with it.

oshiba receives personal data from Xing if you actively share it with us in a private message on Xing. We use your data (first name, last name, etc.) to respond to your queries, which are stored for this purpose.

Toshiba also receives personal data from Xing if you submit a form to us with pre-filled fields containing data from your profile; in clicking the button, you actively send the data to us.

We will delete the data from your enquiry/contact three months after the last message.

7.3. LinkedIn

Toshiba uses the technical platform and services of the LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland for the information service provided on LinkedIn.

For information on how data is collected and processed by LinkedIn, please see the LinkedIn Privacy Policy at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_GB.

On the basis of legitimate interests, we receive anonymous statistics from LinkedIn on how our page is used, which contain the following information:

- Followers: Number of people who follow Toshiba, including growth and development over a defined period of time
- Reach: Number of people who see a specific post; Number of interactions on a post, which tells us what content is better received in the community than others
- Ad performance: How many people have been reached with a post or paid ad and interacted with it
- Number of clicks on a customised button (e.g. ‘Visit website’) to determine how a user uses the page.

Toshiba receives personal data from LinkedIn if you actively share it with us in a private message on LinkedIn. Toshiba also receives personal data from LinkedIn if you submit a form to us with pre-filled fields containing data from your profile; by clicking the button, you actively send the data to us. We use your data (first name, last name, etc.) to respond to your queries, which are stored for this purpose.

We will delete the data from your enquiry/contact three months after the last message.

7.4. Instagram

Instagram is a service provided by Facebook Ireland Limited. Instagram is an online platform that allows users to share, edit, and filter photos and videos. Other users can then share, comment, or like the photos and videos. In addition, users can get in touch with each other by sending private messages. This notice is intended to clearly and transparently explain how your personal data is processed by us and at what point our processing ends.

For information on how data is collected and processed by Instagram, please see the Instagram Privacy Policy at https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Toshiba’s Instagram page is a business profile and therefore has the Instagram Insights function. This provides some of the data collected by Facebook during use to us for the purpose of statistical evaluation in a targeted form. This statistical evaluation relates only to the users, content, and activity on our Instagram page. The evaluation contains the following information:

- Followers: Number of people who follow Toshiba, including growth and development over a defined period of time
- Reach: Number of people who see a specific post; number of interactions on a post, which tells us what content is better received in the community than others
- Ad performance: How many people have been reached with a post or paid ad and interacted with it
- Number of likes on our photos and videos
- Number of comments on our photos and videos
- Number of people who viewed a photo or video
- Number of times a photo or video has been shared
- Number of times a photo or video is reported
- Ads displayed on a page that the user no longer likes

When using certain interactive features on Instagram, comments or likes are visible to other users and to Toshiba as the Instagram page administrator. This means we can directly attribute users on the basis of the personal data disclosed. Toshiba does not control the interactive functionality and visibility of comments, likes, or other activities on the Toshiba Instagram page. Toshiba is therefore not responsible within the meaning of data protection law. The nature, scope, and duration of the processing and storage of personal data in this regard are at the sole discretion and responsibility of Facebook.

If our page or channel offers a chat function, Toshiba will use your data to answer your queries. The data collected in this way (first name, last name, etc.) is used to provide you with the information you need and answer any other questions you may have. When you contact us, we will be informed in particular of your user name, the text of the enquiry, and any other personal data that are necessary. We will store this data in order to respond to your queries. We will delete the data from your enquiry/contact three months after the last message.

7.5. Facebook

For information on how data is collected and processed by Facebook, please see the Facebook Privacy Policy at https://www.facebook.com/policy.php.

You can adjust your Facebook settings to actively hide your likes or unfollow the page. Your profile will then no longer appear in the list of users of our site.

Toshiba receives anonymous statistics from Facebook on how our page is used, which contain the following information:

- Followers: Number of people who follow Toshiba, including growth and development over a defined period of time
- Reach: Number of people who see a specific post; number of interactions on a post, which tells us what content is better received in the community than others
- Ad performance: How many people have seen an ad
- Demographic: Average age, gender, location, and language of visitors.

Toshiba receives personal data from Facebook if you actively share it with us in a private message on Facebook. We use your data (first name, last name, etc.) to respond to your queries, which are stored for this purpose and deleted three months after the last message.

8. Google Maps integration

8.1. We use Google Maps on our website. This allows us to show you interactive maps directly on the website and allows you to conveniently use the map feature.

8.2. By visiting the website, Google receives the information that you have accessed the corresponding subpage of our website. In addition, the data referred to in Clause 3 of this declaration will be transmitted. This is done regardless of whether Google provides an account that you are logged in to, or if there is no user account. If you're logged in via Google, your data will be assigned directly to your account. If you do not wish this to be associated with your profile on Google, you must log out before activating the button. Google stores your data as usage profiles and uses them for purposes of advertising, market research and/or tailor-made website design. Such an evaluation is done in particular (even for non-logged in users) to provide needs-based advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right of objection to the formation of these user profiles, whereby you must contact Google to exercise them.

8.3. For more information on the purpose and scope of the data collection and its processing by the plug-in provider, please refer to the provider's privacy policy. There, you will also find more information about your rights and settings options to protect your privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Google also processes personal information in the US and uses the standard contractual clauses of the European Commission.  

9. Integration of YouTube videos

9.1. We've included YouTube videos in our online offering, which are stored on http://www.youtube.com and are directly accessible from our website. These are all embedded in "enhanced privacy mode", which means that no data about you as a YouTube user will be transferred if you do not play the videos. The data mentioned in Para. 2 is only transferred when the videos are played. We have no influence on this data transfer.

9.2. By visiting the website, YouTube receives the information that you have accessed the corresponding subpage of our website. In addition, the data referred to in Clause 3 of this declaration will be transmitted. This is done regardless of whether YouTube provides an account that you are logged in to, or if there is no user account. If you're logged in via Google, your data will be assigned directly to your account. If you do not wish to be associated with your profile on YouTube, you must log out before activating the button. YouTube stores your data as usage profiles and uses them for purposes of advertising, market research and/or tailor-made website design. Such an evaluation is done in particular (even for non-logged in users) to provide needs-based advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right of objection to the formation of these user profiles, whereby they must be directed to YouTube for the exercise.

9.3. Please read the privacy policy for more information on the purpose and scope of your data collection and processing through YouTube. There you will also get further information about your rights and settings options to protect your privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Google also processes personal information in the US and uses the EU standard contractual clauses of the European Commission.

10. Contact form and email contact

10.1. There is a contact form on our web page which can be used to get in touch electronically. If you make use of this option, the data you enter into the input screen will be transferred to and saved by us. This data includes:

Required fields:
- Name and surname
- Country
- Email address

Optional:
- Type of request
- Company name
- Phone number

At the time of sending the message the following data is also saved:

a) IP address
b) Date and time of sending the request

For the processing of the data, your consent will be obtained within the scope of the sending process and you will be referred to the data protection declaration. Alternatively, you can get in touch via the email address provided. In this case, the user's personal data transmitted with the email will be saved. In this connection, there is no forwarding of the data to third parties. The data is solely used for processing the conversation.

10.2. The legal grounds for data processing, in the case that consent is granted by the user, are provided by Art. 6 (1)(a) GDPR. The legal grounds for data processing, transferred as part of an email, are provided by Art. 6 (1)(f) GDPR. If the purpose of the email/mail contact is the performance of a contract, Art. 6 (1)(b) GDPR provides additional legal grounds for processing.

10.3 The processing of personal data from the input screen solely serves us for contact purposes. In the case of contact being established by email, the required justified interests in the processing of the data are also included. Other personal data processed during the sending process serve to prevent misuse of the contact form and to ensure the security of our IT systems.

10.4. The data is deleted as soon as it is no longer required to fulfil the purpose of its collection. This is the case for the personal data from the contact form input screen and that transferred by email if the respective conversation with the user has been brought to a close. The conversation has been brought to a close if circumstances indicate that the relevant subject matter has been conclusively clarified.

10.5. The user has the option at all times to revoke their consent to the processing of their personal data. Should the user contact us via email, they can modify or completely revoke the storage of their personal data with immediate effect for the future at any time without providing any reasons. In such a case, the conversation cannot be continued. This revocation can be sent to us by post, email, fax (for address details etc. see Clause 1.2.), or in the form that was used when issuing the declaration of consent. Personal data stored during the establishment of contact is deleted in this case.

11. Date of birth

11.1. We would like to congratulate you on your birthday based upon the date of birth we collected during the personal data collection process. We will store the day and month of your birthday. This data will be used and processed to send you congratulations and will not be connected with advertising or transferred to third parties.

11.2 If consent is granted, the legal grounds for the processing of this data are Art. 6 (1)(a) GDPR. The legal grounds for data processing within the framework of a contract or similar with us are under Art. 6 (1)(f) GDPR.

11.3. You can revoke the future processing of this personal data at any time without providing any reasons, and we will point it out in our congratulatory letter. This revocation can be sent to us by post, email, fax (for address details etc. see Clause 1.2.), or in the form that you used when issuing the consent declaration. In this case, the personal data will be deleted.

11.4 The data will be deleted if it is unnecessary for collection purposes particularly if the contractual relationship with us is terminated.

12. Sensitive data

We would like to point out that, based on existing data protection laws, our company does not desire, particularly within the scope of an application process, the sharing of particularly sensitive information, such as, for example, photos, information on family status - with the exception of a potential status as a severely disabled person, should the applicant freely choose to disclose this.