ENERGY STAR

CO TO JEST ENERGY STAR?

ENERGYSTAR logo

Energy Star® jest dobrowolnym programem oznaczania urządzeń energooszczędnych. Program został stworzony w 1992 roku przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska i teraz został zatwierdzony przez kilkanaście krajów na świecie. Kategoria odpowiednia dla rozwiązań wydruku Toshiba, to "Urządzenia do obrazowania" (Wersja 2.0), która działa od 1-go stycznia 2014 roku.

TOSHIBA I ENERGY STAR

W jaki sposób wyliczana jest efektywność zużycia energii elektrycznej ?

 

Nasze urządzenia wielofunkcyjne (MFP) są oceniane przy użyciu metody Typowego Zużycia Energii Elektrycznej (TEC - Typical Energy Consumption). Metoda ta uwzględnia typowe wykorzystanie urządzenia w celu pomiaru zużycia energii elektrycznej. Jest to pomiar dla wszystkich trybów działania urządzenia takich jak: w czasie pracy, gotowe do użycia, tryb uśpienia oraz stan gotowości.

Podstawowe wymagania:

  • Kalkulacja standardowej tygodniowej wartości zużycia energii elektrycznej [kWh/tydzień].
  • Wydajność wydruków w dupleksie zależy od typu produktu oraz prędkości produktu.

Nasze systemy kodów kreskowych wykorzystują tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii programu ENERGY STAR przewiduje maksymalne zużycie energii dla poziomu:

  • uśpienia 
  • oczekiwania

Program definiuje również maksymalny czas oczekiwania po którym urządzenie powinno przełączyć się w tryb uśpienia. Jeśli wszystkie trzy kryteria są spełnione, urządzenie jest zgodne z ENERGY STAR

 

Nasze zobowiązanie

 

Toshiba posiada aktualne zobowiązanie do produkcji produktów spełnaiających wymagania programu ENERGY STAR. Na każdym etapie procesu rozwoju produktu poczynając od koncepcji, projektu, ewaluacji oraz produkcji, proponujemy elementy oszczędzajace energię elektryczną w celu osiągnięcia ustalonych poziomów jej zużycia.

Częścią aktualnego zobowiązania Toshiby jest porawa dbałości o środowisko naturalne - wierzymy również, że zobowiązanie ENERGY STAR stanowi milowy krok na drodze uzyskania statusu ekologicznego producenta.

Lista produktów spełniających te kryteria znajduje się w obszarze pobierania dokumentów lub na stronie internetowej European Union.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz ulotkę o programie ENERGY STAR.